()
Elérted az ingyenes kiszállítási értékhatárt! 0 Ft az ingyenes kiszállításig!

Adatvédelem

1. A regisztráció során a Vásárlónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

  • felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

1.1. Az adatkezelésre a www.nassy.hu oldalon található internetes tartalmak felhasználója önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Vásárló kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.


Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

1.2. Az adatkezelés célja a szerződés létrejöttének lehetővé tétele a termékek megrendelése érdekében, és a szerződés teljesítésének biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és a létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

1.3.  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek – ide nem értve a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat - vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik - Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

1.4. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.5. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció Vásárló általi töröltetésére, illetve Szolgáltató általi törlésére bármikor, az ÁSZF rögzített esetben (ld. 2.3) és módon kerülhet sor.

1.6. Szolgáltató Vásárló utolsó megrendelését követő 6 hónap elteltével akkor is törli Vásárló adatait, ha regisztrációja törlését Vásárló ezen időpontig nem kérte. (ld. 2.3.)

1.7. Az adatokat Szolgáltató, illetve Szolgáltatónak a megrendelések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátását intéző alkalmazottai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

1.8. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése:

 

Név:

Memi-Gold Kft.

Székhely és levelezési cím:

5556 Örménykút, Dózsa György u. 44.

Telefonszám:

+36 30 997-4457

Email cím:

info@nassy.hu

Adatkezelési

nyilvántartási szám:

 

NAIH-84261//2015